5 památek v Aténách, které musíte vidět

Historie sahá až do období 6. stol. pnl za vlády tzv. Aténských tyranů. Ti se snažili o vybudování největšího chrámu v Řecku, díky kterému by se staly nesmrtelní. Kvůli náročnosti stavby bylo toto dílo dokončeno až 638 let po jejím začátku za vlády římského císaře Harian.

Akropola 

Historie aténské Akropole se začala psát už před 3500 lety. Tato mohutná stavba se nachází na skalnatém kopci. Nachází se v ní velmi známý chrám Parthenon, který vznikl po Řecko-perských válkách. Z tohoto období pochází většina památek, které se zachovaly. Mezi se patří Erechtheion nebo Propyleje - vstupní brána a mnoho dalších menších chrámů.

Dionýsovo divadlo

Dionýsovo divadlo najdete v athénské akropoli. Je to nejstarší divadlo na světě. Vystupovali zde první herci a vznikaly tu legendární divadelní hry.

Čtvrť Plaka

Pod Akropolí se nachází velmi tichá čtvrť Plaka, kde už v antice žili lidé. V této oblasti nesmí jezdit auta. V plak se zachovaly domy s Egejským architekturou, v nichž stále bývají Athéňané.

Řecký parlament

Parlament se nachází naproti slavnému náměstí Syntagma. Jde o krásný palác, který má žlutou fasádu s částmi mramoru. Jeho interiér tvoří významné malby a je vyzdoben zlatem. Budova tohoto paláce, která je postavena v neoklasicistním stylu, byla dokončena v roce 1843 a od té doby v ní sídlí řecký parlament. Kdysi se o její prostory dělily s parlamentem i královské rodiny, ale v roce 1924 byla monarchie zrušena.

Hadriánova knihovna

Hadriánova knihovna se nachází ve starověké Agoře, která kdysi sloužila jako trh. Tato knihovna je nejvýznamnější z období antiky. Jde o mohutnou stavbu, kterou tvořilo více než 100 mramorových sloupů.