Náměstí zázraků a katedrála

V současnosti je Pisa silným turistickým magnetem a to díky tomu, že ukrývá řadu významných památek se slavnou a bohatou minulostí.

Náměstí zázraků

V centru města se nachází "Náměstí zázraků" Piazza dei Miracoli. Na něm jsou postaveny stavby, které symbolizují etapy lidského života. Vystavené zde bylo babtistérium, které představuje zrození, šikmá věž, která znázorňuje dosažení rozumu, katedrála, která je považována za symbol svatosti a zdraví a hřbitov Camposanto, který symbolizuje smrt.

Mramorové babtistétium (křtitelnice) byla postavena v 12. století v románském slohu a je největší v Itálii. Její průměr je 30 a půl metru a zdobí ji tři patra románských oblouků zakončených gotickými věžičkami a téměř 55 metrová věž.

Interiér ukrývá mramorovou kazatelnu, která je dílem Nicoly Pisana. Reliéfy znázorňují narození Pána, ukřižování a další biblické výjevy.

Katedrála  

Tato katedrála má tvar latinského kříže a je zasvěcena Panně Marii. Je považována za vrcholné dílo románské architektury. Začala se stavět v 11. století pod vedením architekta Buscheta. V 16. a 19. století vyhořela, takže musela projít rekonstrukcí. Vchodové dveře katedrály Portale di San Ranieri z 12. století jsou z bronzu a zdobí jejich biblické výjevy.

letenky pisa