Historie Paříže

Území Paříže bylo osídleno již v roce 300 před naším letopočtem. Tehdy se město rozprostíralo jen na malém ostrůvku na řece Seině. Pojmenování město dostalo podle kmene Parisiů, kteří se na tomto ostrově usadili.

Ve středověku, konkrétně v roce 508, se město Paříž stalo hlavním městem Franské říše. V roce 540 byla postavena katedrála Saint-Étienne, kterou nahradila katedrála Notre-Dame. Díky králi Filipovi III. Augustovi ve městě vyrostly hradby.

V letech 1248 - 1250 proběhla svěcení Sainte Chapelle a vznikl i Pařížský parlament. O sto let později zažívalo město těžké časy, protože na mor zahynula asi čtvrtina obyvatel. Později město opět zasáhl mor a rozvoj města se pozastavil až do poloviny 15. století.

Velký rozvoj umění a kultury zažilo město během vlády Františka I. Král během jeho vlády shromáždil četné sbírky italského umění, které se dnes vystavují v Louvru. Ve městě založil i vysokou školu Collège de France.

Hospodářský rozvoj začal v městě během vlády Ludvíka XIV. Vybudovali se nové čtvrti a rozvíjely se předměstí. V roce 1682 přestěhoval Ludvík XIV. své působení a sídlo do Versailles.

14. července 1789 se dobytím Bastily začala Velká francouzská revoluce. Během vlády Napoleona III. se postavilo mnoho významných budov. Mezi ty nejznámější patří Palais de l'Opéra, divadla Théâtre du Châtelet a Théâtre de la Ville na Place du Châtelet, Hôtel-Dieu a kostel Nejsvětější Trojice. V roce 1887 se začalo s výstavbou symbolu Paříže - Eiffelovy věže.

Během první světové války byl Paříž cílem útoků. Po válce se město postavilo na nohy a od poloviny 20. století se dále rozvíjí.