Montpellier

Město Montpellier se nachází na jihu Francie, téměř 10 kilometrů od Středozemního moře. Jde o zachovalé historické městečko, ve kterém dnes žije více než 250 000 obyvatel.

Toto město je jedno z mála, které bylo založeno až v roce 985. Za jeho vznik vděčíme pirátům, kteří donutili přestěhovat panství z Maguelone hlouběji do vnitrozemí. Ti na tomto území postavili hradby a hrad, a tak vzniklo město Montpellier.

Město Montpellier se postupem času stalo obchodním centrem. Žili zde tři náboženské menšiny, a to židé, muslimové a kataři. Právě Arabové ve městě založili ty nejlepší a nejvyspělejší vědecké instituce v celé Evropě. Z těchto škol v roce 1021 vznikla nejstarší křesťanská škola medicíny v Evropě. V roce 1160 ve městě přibyla právnická škola a v roce 1220 vznikla nová univerzita, která je nejstarší ve Francii a dokonce funguje dodnes.

Ve středověku se ve městě mnohokrát změnil panovník a ve městě se často konaly různé změny. Například v 16. století velká část obyvatel protestovala a město se stalo základnou protestantů proti francouzské koruně. V roce 1622, po osmém měsíci obléhání, dobyl město Ludvík XIV., Který postavil ve městě mnoho krásných památek, které obdivujeme i dnes.

Průmyslový rozvoj v 19. století ovlivnil i město Montpellier. Středověké stavby obklopily nevkusné průmyslové budovy, továrny a domy. Tyto stavby byly naštěstí v 20. století přestavěny.

Dnes můžete v historickém centru obdivovat Náměstí Place de la Comédie, gotickou katedrálu ze 14. století, vítězný oblouk ze 17. století a mnoho dalších krásných památek a muzeí.
 

montpellier