Lateránska bazilika sv. Jána

Lateránský bazilika sv. Jana je jednou ze čtyř největších bazilik. Byla postavena ve 4. století nl a dnes je hodností nejvyšším kostelem katolické církve.

Travertinová fasáda z roku 1735 je dílem Alessandra Galilei a je rozdělena na postikus a lodžie. Na horní římse se nachází 15 obrovských soch, které jsou vysoké sedm metrů, díky čemuž jejich je vidět z velké dálky. Tyto sochy znázorňují učitelů církve.

Do kostela z portiky vede 5 dveří, kterými se dá dostat do každé z pěti lodí. Do hlavní lodi vedou centrální bronzové dveře, které původně pocházejí z budovy Senátu. Zcela napravo se nacházejí dveře označované jako "Svatá brána", které se mohou otevřít jen na Svatý rok, to znamená jednou za 25 let.

Interiér působí opravdu velkolepě. Kdysi tu byli korunováni mnozí papežové. Monumentální velikost baziliky tvoří především díla Francesca Borrominiho. V roce 1646 ho papež požádal, aby v rámci příprav na Svatý rok udělal celkovou renovaci kostela. Borromini tak vytvořil 12 výklenků, do kterých umístil mohutné barokní sochy apoštolů.

Dnes můžete vidět fresky, které znázorňují křest Konstantina a založení baziliky. Nádherný gotický baldachýn s freskami, který pochází z roku 1367. Dvě stříbrné schránky nad freskami, které uchovávají hlavu sv. Petra a sv. Pavla. Křížovou chodbu, kterou postavil mistr techniky zvané "COSMO" a vyzdobil ji krásnými mozaikami. U zdi stojí umělecká díla, které pocházejí z původní baziliky, například mezi nimi naleznete jeden z nejstarších papežských trůnů.