Hadriánova knihovna

Athény jsou hlavním městem Řecka a kolébkou evropské civilizace. Toto město bylo osídleno již před 7000 lety, kdy byla mladší doba kamenná. Hlavní Aténské památky však pocházejí z období antiky, protože v těch dobách řecká kultura vládla celému světu.

V bývalé starověké římské Agoře se nachází známá Hadriánova knihovna. Tato Agora ve starověkém Řecku představovala trh a sloužila na kulturní a politické účely.

Knihovna se nachází blízko čtvrti Monastiráki. Vedle ní dnes stojí Kyriatópoulovo muzeum keramiky. Ze starověké nádherné a velké stavby se zachovalo jen malé torzo. Najdete zde několik korintských sloupů, které dnes stojí a připomínají tehdejší velkolepost.

Historie této knihovny sahá až do dob, kdy Římskou říši spravoval císař Hadrianus, co bylo v letech 117 - 138. V té době se jednalo o velmi nákladnou a velkolepou stavbu. Stavba měla několik pater a její půdorys byl 120 x 87 metrů. Celá budovala měla až 100 mramorových sloupů, takže se muselo jednat o úctyhodnou stavbu. Díky některým historickým dokumentům víme, že knihovna také sloužila jako helénistická akademie a dokonce i jako aréna nebo lázně.

Zajímavostí této knihovny je právě to, po kom je pojmenována. Císař Hadrián měl velký zájem o kulturu a cestování. Během svého vládnutí vybudoval promyšlenou úřednickou zprávu a také navštívil všechny provincie své říše. Prohlašoval se za služebníka národa. Rovněž byl opravdovým ctitelem řecké kultury a díky němu jsou Atény vyzdobeny tak nádhernými stavbami. Jeho knihovna je velmi dobrým příkladem.

Ke knihovně se můžete dostat metrem nebo autobusem číslo 230. Zastávka se jmenuje Monastiráki. Lístky nejsou drahé, ale počítejte s tím, že doprava v Aténách je velmi pomalá, takže cestování vám zabere hodně času.