Štrasburk

Město Štrasburk leží na východní straně Francie. Je to kosmopolitní město, ve kterém studuje až 4O OOO studentů na 3 univerzitách. Štrasburk je zajímavé město, které skrývá mnoho krásných památek.

Katedrála Notre-Dame de Strasbourg

Tato katedrála pochází z 11. - 15. století. Jde o stavbu, která reprezentuje vrchol gotické architektury. Nejvíce se na její stavbě zapsal německý architekt Erwin von Steinbach. Právě díky němu katedrála patří více k německému stylu gotické architektury.

La petite France 

La petite France je čtvrť, která je charakteristická krásnými historickými domy a říčními kanály.

Náměstí Kléber

Toto náměstí zdobí zachovalé historické domky, díky kterým patří mezi ty nejkrásnější náměstí v Evropě.

Palác Palais Rohan 

Jde o palác, který byl postaven v 18. století. Tehdy sloužil jako sídlo arcibiskupů. Dnes se v něm nachází Muzeum malířství, řemesel a také Archeologické muzeum.

Toto historické centrum má pro obyvatele a také pro turisty vysokou hodnotu. Patří dokonce i na seznam světového dědictví UNESCO.

Architektonicky zajímavé budovy jsou i nejdůležitější orgány Evropské unie, které zde sídlí. Od roku 1949 je ve Štrasburku Rada Evropy na obranu lidských práv, v roce 1952 zde byl založen Evropský parlament a v roce 1959 Evropský soudní dvůr pro lidská práva.

štrasburg