Zámek Solitude

Palác Solitude je nejambicióznější a nejosobnější tvorbou vévody Carla Eugena. Působivý architektonický soubor a nádherné výhledy ho dělají výjimečným.

Byl koncipován jako bohatý palácový komplex s rozsáhlými, téměř nekonečnými zahradami, herním parkem a lesem.

Interiér paláce vyzařuje přímo nádhernou kombinaci. Je navržen v pozdních rokokových a raných neoklasických stylech. Hlavní budova, výjimečně půvabný pavilon v centru komplexu s dekorativními a komplikovanými místnostmi, byla zachována. Jeho vrcholem je Weisse Saal pod klenbou střechy. Bádensko-Württemberská místní samospráva financovala rekonstrukci budovy včetně fresek a stropních nástěnných maleb v letech 1972 až 1983.

Solitude Palace byl také domov pro prestižní školu Hohe Karlsschule pro syny předních rodin z Württemberska. Jeho nejslavnějším žákem byl Friedrich Schiller. Od roku 1990 se nachází akademie Schloss Solitude (Akademie paláce Solitude), která podporuje mladé umělce, v jedné z budov lokality.