Most Ponte Vecchio

Ponte Vecchio je nejznámější a nejkrásnější italský most. Spojuje břehy řeky Arno a je nejvýznamnější památkou města. Tento most je jediný, který nebyl zničen v roce 1944 nacisty při jejich útěku před americkými vojsky.

Ponte Vecchio, v překladu znamená Starý most, je dílem architekta Neri di Fioravante. Most zdobí tři oblouky a na obou stranách najdeme obchůdky, které mu dodávají tu správnou atmosféru. První obchody se na mostě objevily už v 13. století a šlo převážně o řezbářství a rybářství. Veškerý odpad z obchůdků však končil v řece.

V roce 1593 byly obchodníci - znečišťovatelé z mostu vyhnáni a nahradili jejich klenotníci a šperkaři. Kvůli tomu bývá most často nazýván Mostem zlatníků. Uprostřed mostu najdete bustu nejslavnějšího zlatníka té doby - Benvenuta Celliniho. Celým mostem prochází Vasariova chodba, kterou nechali postavit, aby zajistili bezpečný průchod z paláce Palazzo Vecchio do Palazzo Pitti, který se nachází na opačné straně řeky.

Tento most jako jedna z mála památek nebyl zničen během druhé světové války. Adolf Hitler sám nakázal maršálu Kesselingovi, aby most Ponte Vecchio neničil. Druhou světový válku přečkal bez porušení, zatímco velké škody na něm zanechala povodeň v roce 1966. Naštěstí se ho podařilo zrekonstruovat, a tak se jím mohou kochat tisíce turistů, kteří každoročně přicházejí do Florencie.