Historie města

Historie města se začala psát v 9. století. V té době toto území obývali muslimové ze strategických důvodů. Usadili se na místě dnešního Královského paláce a založili město Mayr. Hlavním městem té oblasti bylo město Toledo, které bylo propojeno s městem Mayr díky obchodnímu ruchu.

Později, v 11. století, do města přišlo křesťanství. V té době Toledo dobyl Alfonzo VI. a Madrid a také Toledo se staly křesťanskými městy. Přesto zde žilo mnoho Židů a muslimů.

Zlom přišel v roce 1561, kdy do města Filip II. přestěhoval celý královský dvůr. Madrid se tehdy stal hlavním městem. Madrid si vybral proto, že toto město nemělo žádné historické ani regionální vazby, což znamenalo, že si je může panovník formovat podle sebe.

Po objevení Nového světa sem ve velkém proudily peníze a město bohatlo. Kromě toho zde žilo mnoho slavných osobností, jako například Lope de Vego, Calderón de la Barca a Tirso de Molina.

Velké protesty ve městě nastaly na počátku 19. století, kdy Napoleon Bonaparte prohlásil svého bratra za panovníka Španělska. Protesty vyústily až do povstání 2. května.

V roce 1936 ve Španělsku vypukla občanská válka a Madrid se stal centrem republikánského odboje. Když město krátce po Barceloně padlo, vítězem války se stal Franco. Byl to diktátor, který vládl nejdéle v dějinách Španělska. Jeho diktatura trvala 40 let a byla plná cenzury a teroru. Jeho diktatura skončila Francová smrtí v roce 1975.

Palác komunikace Madrid