Základné informácie

Kodaň je hlavní město Dánska, které se nachází na východě země. Je to zároveň vědecké, kulturní a ekonomické centrum Dánska.

Město Kodaň se vyznačuje velmi vysokou životní úrovní. Také je to univerzitní město, ve kterém se nachází nejstarší a největší vědecko - vzdělávací instituce v Dánsku. Obyvatelé města přistupují velmi šetrně k životnímu prostředí. Většina z nich jezdí do práce na kole, autobusem nebo metrem. Také se Dánsko může pochlubit rekordem ve využívání větrné energie.

V Kodani se nachází jedno z největších letišť v Evropě, díky kterému je v Kodani mezinárodní doprava na vysoké úrovni. Je to letiště, které se jmenuje Kastrup a najdete ho na ostrově Amager.

Historie

Historie této oblasti se psala už 4000 let před naším letopočtem. Nicméně trvalé osídlení se datuje od 11. století. V té době žili na tomto území jen dvě osady. Od 15. století je Kodaň ustanovena za hlavní město Dánska. V 18. století se ve městě rozběhl zahraniční obchod, díky kterému město velmi pokročilo. Toto období můžeme označit jako "Zlatý věk".

No právě v tomto období Dánsko zasáhlo i několik katastrof. Mezi ty nejzávažnější patří mor, který zasáhl téměř třetinu populace. Také muselo město čelit velkému požáru, který zničil půlku města.

kodaň