Sevilla a historie

Místa, kde nyní sídlí město Sevilla, byly osídleny již v období starověkého Říma. V té době bylo město hlavním městem provincie Hispánie.

Dokonce pár památek z této doby můžete najít iv dnešní Seville. Nejvýznamnější památkou je římský amfiteátr.

Po pádu Říma Hispánii v roce 712 dobyli Arabové. V té době město velmi pokročit. Arabská architektura a kultura zde zanechala své stopy. Mnoho staveb, které se zachovaly, byly postaveny právě v tomto období. Mezi nejznámější patří památka Alcázar. Stavba byla původně postavena jako pevnost, ale po pádu Arabů sloužila jako palác, kde bývala španělská královská rodina. Tuto funkci nese stavba dodnes.

V roce 1248 dobyl Sevillu Ferdinand III. V té době se stavěly nové budovy převážně v gotickém stylu. Tak vznikla i sevillský katedrála, která je slavná svou zvonicí Giralda. Jde o největší gotickou katedrálu na světě. Říká se, že se v ní nachází hrob známého Kryštofa Kolumba.

Po objevení Ameriky začal pro Sevillu zlatý věk, protože město mělo jako jediné licenci na vysílání lodí do Nového světa, a také na přijímání lodí, které z Nového světa přicházely. Tehdy město velmi zbohatlo a rapidně se zvýšil počet obyvatel. Město kleslo v roce 1649, kdy město ovládl mor. V té době zahynula asi polovina obyvatel.

sevilla