Versailles

Mezi obdivuhodné místa v Paříži patří i Versailleské zahrady, jejichž rozloha je neuvěřitelných 100 ha.

Versailleské zahrady jsou francouzské zahrady, které navrhl architekt Le Nôtre. Esteticky zahrady člení mnohé terasy a fontány, zdobené jsou krásnými sochami a sousošími.

Vždy o víkendu o 11:00 zde můžete vidět tzv. Vodní hry. Toto představení si nejlépe užijete při procházce od prvních až po poslední fontány. Tehdy získáte ucelenou představu o tomto nádherném představení.

Nejkrásnější pohled na zahrady vám nabízí terasa, která se nachází v průčelí zámku. Terasu zdobí dvě monumentální vázy - Válka a Mír.

Pokud se projdete směrem od fontány Latone k fontáně Apollonova, uvidíte krásný tzv. Zelený koberec, který je vyzdoben vzácnými sochami a vázami. Celé prostranství se nazývá Sluneční osa.

Za Apollonova fontánou pokračuje Velký kanál, na kterém se můžete plavit na loďce. Velký a Malý kanál dohromady vytvářejí vodní plochu, která má tvar kříže.

Představení Vodní hry končí u největší fontány. Je to Neptunova fontána, která byla dokončena v roce 1740. Při jižním křídle najdete Oranžériu, která je dílem Hardouin-Mansarta. Během vlády Ludvíka XIV. na tomto místě rostlo 3000 stromů, z nichž až 2000 bylo pomerančovníků. Dnes zde uvidíte 1200 stromů, mezi nimiž se nacházejí také stromy, které pocházejí z minulého století.

Versailles - historie

Versailles se nachází ve městě Versailles a byl vybudován v době, kdy byla královská moc ve Francii na vrcholu.

Historie Versailles sahá do 17. století, kdy na tomto místě stál malý zámek a pod ním se rozprostírala vesnička. Král Ludvík XIII. sem často chodíval a po čase se rozhodl, že tento pozemek koupí a vybuduje na něm královské sídlo.

Do výstavby se pustil jeho syn Ludvík XIV., Který na tomto místě vybudoval jeden z nejkrásnějších barokních památek ze 17. století. Za výstavbou stojí architekt Le Vau a tamní zahrady navrhl Le Nôtre.

Výstavba byla náročná a práce trvaly přes 50 let. Většinu času na výstavbu dohlížel sám Ludvík XIV. Na stavbě pracovalo 36 000 dělníků a až 6000 koní. Během stavby se stávalo velké množství úrazů, a tak tam vytvořili nemocnici.

V době, kdy ve Versailles žila Madame de Maintenon, byly hostiny a slavnosti na denním pořádku. Na královský dvůr chodívali šlechtici proto, aby se ukázali před králem, ale i proto, aby se mohli zdarma bavit. Přes den se zde pohybovalo až 20 000 lidí. Z toho bylo 9000 vojáků a 5000 služebníků.

Sláva Versailles začala upadat po smrti Ludvíka XIV. v roce 1715, protože se na trůn dostalo ještě dítě. Po určitém čase se Versailles znovu začalo dostávat do starých kolejí, došlo k významným stavebním rekonstrukcím, z nichž nejvýznamnější byla výstavba Malého Trianonu. V tomto čase bylo Versailles hlavním městem království a administrativním centrem. V té době tam žilo až 50 tisíc obyvatel.