Zvyky a tradice

Thajci jsou velmi pohostinní lidé, ale také od turistů se očekává tolerantní chování vůči nim a zejména jejich kultuře. Před cestováním do Thajska byste měli vědět pár informací, jak se správně chovat v této zemi.

V první řadě byste měli vědět, že Thajci si velmi ctí krále, královnu a celou královskou rodinu. Určitě nikdy nikde nekritizujte a neurážejte jejich hlavu státu, protože si můžete nadělat velké problémy, které mohou vyústit až do soudního stíhání. Stejný respekt musíte projevovat i vůči Buddhovi. Nezáleží na velikosti jeho vyobrazení nebo ceně.

Při pozdravu si místní obyvatelé nikdy nepodávají ruce. Jejich pozdrav projevují tak, že semknou ruce před obličejem tak, aby prsty směřovaly nahoru a mírně se ukloní. V Thajsku platí nepsané pravidlo, že vždy se jako první ukloní mladší člověk.

Při sezení si dávejte velký pozor. Je velmi neslušné sedět s překříženýma nohama, přičemž jedna z nohou směřuje na jinou osobu. Noha je pokorná část těla a neměli byste ní nikde ukazovat. Opačný význam pro Thajce má hlava. Je pro ně posvátná a jakékoliv doteky nejsou přípustné.

Je slušné, pokud páry na veřejnosti neprojevují svou lásku. Jen velmi málo thajských párů se drží za ruce, avšak to jen mimo společnost. Nebuďte překvapeni, když vás domácí osloví křestním jménem, před které dají slovíčko "khun", což v překladu znamená pan, paní nebo slečna.  

bangkok