Hephaestus a Zeus chrám

Hephaestov chrám (Temple of Hephaestus) je nejzachovalejší řecký chrám v Aténách. Chrám je opravdu skoro v původním stavu. Nachází se na severo-západní straně Aténské agory na vrcholu kopce Agoraios Kolonos.

Stavba chrámu zažehla v roce 449 př.nl a trvala přes 30 let. Oficiální otevření proběhlo v letech 416 - 415 před Kristem. Stavba byla postavena v dórském peripteralskom stylu a nyní ji můžeme vidět v skoro původní podobě.

Rozměry chrámu jsou 14 metrů od severu k jihu a 32 metrů od východu k západu. Na kratší straně se nachází šest sloupů a delší třináct. Na chrám byl použit mramor z blízké hory Mt. Pniktogeny.

Hephaestov chrám je zajímavá památka, kterou je třeba rozhodně navštívit. Je to to nejlepší ze starověké Athénské agory.

Zeusov chrám 

ZEUS chrám tzv. Olympieion představuje pozůstatky jednoho z kdysi najmonumentálnejších chrámů Atén. Najdete ho v centru města a asi půl kilometru východně od Akropoli. Do dnešního dne se však mnoho nedochovalo, možná i proto, že se ruiny nechávají v původním stavu.

Chrám má půdorys obdélníku s rozměry 120 x 40 metrů s mohutnými sloupy. Některé se zachovaly a díky nim můžeme obdivovat velkolepost chrámu, který byl věnován vládci Olympijských bohů.

Historie sahá až do období 6. stol. pnl za vlády tzv. Aténských tyranů. Ti se snažili o vybudování největšího chrámu v Řecku, díky kterému by se staly nesmrtelní. Kvůli náročnosti stavby bylo toto dílo dokončeno až 638 let po jejím začátku za vlády římského císaře Harian.