Akropola

Akropole je nejdůležitější část starověkých řeckých měst. Obvykle je umístěna na nějaké vyvýšené části města a je velmi dobře opevněna.

V této části se nacházely nejdůležitější chrámy či divadla. Jednou z nejzachovalejších Akropolis je právě ta, která se nachází v Aténách. Patří do nejoblíbenějších turistických cílů a symbolů nejen Atén ale i samotného Řecka.

Aténska akropole byla vybudována v rozmezí 15. až 5. století př.nl a poměrně dlouhou dobu tvořila politické, náboženské a kulturní centrum Řecka. Celá stavba se nachází na skalnatém pahorku, který z dálky vytváří dojem mohutné kamenné pevnosti. Dominantou celého komplexu je světoznámý hlavní chrám - Parthenon.

Historie akropoli začíná už před neuvěřitelnými 3 500 lety. V té době si tu mykénský král nechal postavit hrad, kolem kterého postavil 750 metrů dlouhou a 10 metrů vysokou stěnu. Nejznámější památky, o kterých se podařilo něco zjistit nebo se něco z nich zachovalo, začaly vznikat v 6. století pnl V té době vznikl chrám Athény Polias a také takzvaný Starý chrám (Archaios naos).

Po těžkých Řecko-perských válkách v 5. století pnl akropole sloužila výhradně na náboženské účely. V tomto období vznikly nejvýznamnější památky, které se zachovaly až dodnes. Nejedná se jen o Parthenon ale io Erechtheion nebo Propyleje (vstupní brána). Následovaly menší chrámy Athény Niké a Braureion. Z tohoto období dokonce známe jména sochaře Feidia a architekt Iktina a Kallikrata, kteří se na stavbách podíleli.

Po osamostatnění Řecka byla Akropole prohlášena za památku. V současnosti stále probíhají rekonstrukce.

akropola řecko