Dionýsovo divadlo

Aténska akropole není zajímavá pouze sama o sobě, ale zaujme i svým okolím. Najdeme zde Dionýsovo divadlo, které patří k nejstarším divadlům na světě.

Divadlo se nachází jihovýchodně přímo pod akropolí a díky rozlehlým tribunám je nepřehlédnutelné. Snadno si jej můžete splést s Herodotovy Odeon, což je podobná stavba hned vedle, která však sloužila na zcela jiné účely.

Od 6. století před Kristem staří Řekové každoročně uctívali tancem a zpěvem boha plodnosti Dionýsa. V roce 534 př.nl přišel Thespis z Ikaria s tím, že postaví vedle sboru i člověka, který s ním bude vést dialog. Díky němu se zrodil první herec a taky divadlo. Tyto oslavy se konaly přímo pod akropolí, protože to bylo v centru města a díky svahu mohlo vystoupení sledovat tisíce diváků. Ti se mohli kochat premiérami Aischylových, Aristofanově, Euripidovou a Sofoklově her.

Postupně vzniklo divadlo. Nejdříve lidé seděli na dřevěných lavicích, v roce 330 př.nl je nahradili kamenné bloky. Tak vzniklo krásné antické divadlo, které v původní podobě můžeme obdivovat i dnes.

Zajímavostí je, že divadlo ne vždy sloužilo jen mírumilovným účelem. Za vlády Římanů a císaře Nerona bylo předělané do podoby arény, kde se mohly konat krvavé gladiátorské zápasy. Z té doby pocházejí reliéfy, které zobrazují mýtické výjevy.