Glasgow a jeho historie

Historie města začala už v 6. století, kdy na dnešním území Glasgow byla rybářská osada. Podle nálezů bylo zjištěno, že její obyvatelé jezdili na koních a holdovali alkoholu. Založení města bylo spojeno s příchodem svatého Kentigerna v 6. století. Na místě dnešní katedrály dal postavit kostel.

V roce 1451 vznikla místní univerzita a ze stejného období pochází i nejstarší dům ve městě.

17. století je považováno za období největšího rozkvětu. Právě v té době zde byl postaven přístav a město se stalo centrem obchodu s cukrem a tabákem. V blízké době se začal rozvíjet obchod s textilem, barvami a látkami.

Na počátku 19. století dominoval ve městě těžký průmysl. Začalo se těžit uhlí, železo, stavěly se lodě a vlaky. V té době se město stalo cílem mnoha přistěhovalců z Itálie, Irska a východní Evropy.

Najdete zde vzácnou botanickou zahradu z roku 1817 nebo kanál Clyde, který byl postaven v 20. století. Během obou světových válek město zažilo velký úpadek, ze kterého se dostalo poměrně velmi rychle.

Významným člověkem je místní rodák Charles Mackintosh, který velmi ovlivnil současný vzhled města. Vyznával moderní styl architektury, což se projevilo i na jeho stavbách. Postavil například SECC (kulturní a konferenční centrum) nebo místní letiště.

Glasgow a jeho historie