Historie města

Město Nantes je šesté největší město ve Francii, ve kterém převládá výborný lodní, potravinářský a letecký průmysl.

Historie města začíná v 9. století a pokračuje v roce 939, kdy si z tohoto města udělal královské sídlo král Alain Barbe-dortu. Dalším milníkem bylo 14. století, kdy se město stalo významným obchodním přístavem. Vlastnilo flotilu 1300 lodí.

V 18. století sem ze Západní Indie přiváželi cukrovou třtinu, kterou z tohoto přístavu rozváželi do celého Francie, Anglie a Skandinávie. Díky tomuto město začalo rychle bohatnout a pokračovat. Toto obchodování bylo součástí "ebenového obchodu". Byl to obchod s otroky, který sestával z jejich převozu z Afriky a odvozu do Západní Indie. Tehdy se město stalo nejvýznamnějším přístavním městem ve Francii.

Během vlády Ludvíka XV. město zažilo úpadek, protože ztratili francouzské kolonie, zrušilo se otroctví a cukrová třtina se nahradila cukrovou řepou.

V 19. a 20. století se na řece vybudoval komplex přístavních zařízení, díky kterému Nantes znovu začalo prosperovat. Nicméně, Loira, která byla zdrojem bohatství z centra zcela zmizela. Ještě v 30. letech 20. století městem protékala v menších korytech, ale po 1. světové válce jejich němečtí pracovníci zasypali.
 

nantes