Náměstí sv. Marka

Náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) je hlavním symbolem a nejznámější turistickou atrakcí v Benátkách. Toto náměstí je proslulé především významnou Bazilikou sv. Marka (Basilica di San Marco) a Dóžecí palác (Palazzo Ducale).

Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco) 

V roce 832 byl první kostel zasvěcen sv. Markovi. Nová bazilika byla dokončena v roce 1094, ale výzdoba byla postupně přidána do 15. století. Tam jsou četné mozaiky uvnitř i venku. Nad hlavním vchodem jsou čtyři koně - původně přinesení z Konstantinopole během ukřižování. Můžete vidět jejich originály v Museo Marciano. Dnešní budova slouží jako galerie pro rozvoj uměleckých směrů. Vstup do baziliky je zdarma.

Dóžecí palác (Palazzo Ducale)  

Dóžecí palác je masivní budova typická svým mramorovým obložením. Vznikl začátkem 9. století jako obranná pevnost, avšak časem se z něj stal především reprezentativní palác. Uvnitř najdete zbrojnici, síň Senátu, síň Rady starších, síň Antikolegia, síň Kolegia, Markovu knihovnu a apartmán dózu. Prohlídka paláce stojí 18 €.

Námestie sv. Marka Benátky