Kleopatrin památník

Kleopatrin pamatník je souhrnné pojmenování dvou památek, z nichž jeden je umístěn v Londýně a druhý v New Yorku. Měří 21 metrů, váži asi 180 tun a byl vyroben z červeného granátu. Má tvar štvorbokého zrezaného ihlana.

Kleopatrinské památky pocházejí ze starověkého Egypta a jejich jméno je zavádějící, protože nemá vůbec souvislost s Kleopatrou. Faraón Thutmos III. Jejich nechal postavit v městě Heliopolis v roce 1450 před našimi letopočtom. O 200 let později byly v památníku umístěny hieroglyfy, které připomínají vojenské úspěchy Ramsesa II. Za vládu císára Augusta se v roce 12 p.n.l. Přemiestnili do Alexandrie. To, že se zachovaly až dodnes, má na svědomí písek, který je doslova zakonzervoval. Vďaka nemu je jejich vnější vliv vôbec neohrozili.

Londýnský památník byl vztyčen v obvodě Westmister na Viktóriinom nábreží. Bol k daru od egyptského panovníka Mehmeta Aliho ve Velké Británii v roce 1819, aby připomínal vítězství admirála Nelsona v bitvě na Níle, kdy porazil Napoleona.

Zaujímavostí je, že britská vláda tento dar přijala, ale nechce platit náklady na dopravu do Londýna. Pamätník zůstal v Alexandrii až do roku 1877, kdy pan William James Erasmus Wilson zasponzoroval přepravu do Londýna. Doprava byla velmi náročná a vyšla asi na 10 000 liber.

Kleopatrin památnik byl postavený v roce 1878 v Londýně a je obklopen dvěma bronzovými sochami, které mají za úkol tuto památku obhájit. 

Kleopatrin památník v Londýně