Beatles Platz

Beatles-Platz je náměstí ve čtvrti St. Pauli v Hamburku. Kolem tohoto místa se nachází pět soch, které světu představují skupinu The Beatles. Jsou to sochy hudebníků jako John Lennon, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe, George Harrison a bubeníci Pete Best a Ringo Starr, z nichž každý hrával s The Beatles někdy během svých hamburských zakázek.

Toto náměstí bylo postaveno na památku Beatles, která měla význam i v historii Hamburku. Projekt navrhli architekti Dohse & Stich během společné veřejné soutěže. Budování nákladů na projekt bylo kolem 500 000 EUR a bylo rozděleno mezi dary, sponzoři a město Hamburk.

Iniciátorem projektu byla rozhlasová stanice Hamburg, Oldie 95. Na podnět stanice byla založena komunita zájmu IG Beat City, která považuje The Beatles-Platz za předehru pro další projekty zaměřené na rozšiřování Beatles v panoramatu města Hamburg.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 11. září 2008 pod vedením primátora města. Památník Beatles se skládá z kovových soch členy kapely, a z tabule s názvy úspěšných písní.