Kavala

Kavala je rušné město, ve kterém najdete bohatou historii a památky. Založeno bylo již v 6. století před Kristem.

Kavala je město, které tvoří 63 000 obyvatel. Jde o druhé největší město severního Řecka. Původně na místě dnešní Kavalla bylo město Neapolis. Jmenovalo se tak i když patřilo do Římské říše. Později se město stalo součástí Byzantské říše, tehdy ho Řekové volali Christopoulou a Bulhaři Morunets. Město postupně okupovali Frankové, Turci, Benátčané a Normani. Během druhé i první světové války ve městě vládli Bulhaři.

Obsazení Turky v letech 1371-1912 mělo na město největší dopad. V roce 1391 dal město vypálit sultán Bajazid I. Město bylo nově postaveno až v 15. století, kdy dostalo jméno Kavala. Díky turecké nadvládě se ve městě nacházejí různé historické památky.

Mezi ty nejznámější patří byzantský hrad, který je nazýván citadela. Dále se zde nacházejí monumentální hradby. Za nimi leží část města, které je tvořeno úzkými uličkami a domy, které pocházejí z 18. a 19. století. Jeden z nich je rodištěm Mehmet Ali. Jeho rodný dům dnes slouží jako muzeu.

V Kavale se nachází rušný přístav. Pobřeží lemují restaurace a kavárny, ve kterých můžete ochutnat domácí speciality. Najdete zde ty nejlepší jídla z ryb. Na druhém konci přístavu se nachází Archeologické muzeum.

letenka kavala