Historie města

Město založili Římané v roce 123 před Kristem. Tehdy se stala významným střediskem obchodu v západní oblasti Středozemního moře. V roce 903 dobyli město Arabové a za jejich vlády se stalo město Palma de Mallorca hlavním městem.

V té době bylo postaveno mnoho staveb a město zažilo největší rozkvět. Město bylo opevněné hradbami, byla postavena známá maurská mešita a dodnes se zachoval krásný arabský palác Almuidana.

Maurská vláda skončila v roce 1299 a k moci se dostali křesťané. Ti zničili téměř všechny maurské památky včetně slavné mešity.

Později se město stalo významným, protože sem denně přicházeli námořníci, obchodníci, kartografie a řemeslníci z celé Evropy. Byla zde poměrně velká námořní flotila, která měla k dispozici 300 lodí a 35 000 mužů.

Během dalšího velkého rozvoje města byly postaveny nejvýznamnější a nejzachovalejší historické památky. Mezi ně patří gotická katedrála, budova burzy, La Lonja a tehdejší bohatství dokazují pánské domy s krásnými vnitřními dvory.

V 19. století se Palma de Mallorca stala nejdůležitějším přístavem, protože sem přiváželi zboží z Karibiku, Filipín a Afriky. Během Velké francouzské revoluce se domorodci od francouzských emigrantů naučili vyrábět látky.

Od 60. let se ve městě rozvíjí cestovní ruch. Dnes v Palme žije okolo 300 000 obyvatel, což představuje polovinu všech obyvatel na ostrově. I během bouřlivé historie města se zachovalo pár historických památek. V historickém centru najdete mnoho restaurací, kavárniček, barů a galerií. Ve městě je mnoho umělců, protože Palma nabízí výbornou inspiraci pro jejich tvorbu. 

Palma de Mallorca