Bristol

Historie města sahá až do 11. století, kdy se na území dnešního Bristolu nacházelo město Brycgstow, což v překladu ze staroanglického jazyka znamená - město podél mostu. V té době zde byl postaven jeden z nejmohutnějších hradů Anglie. Později v roce 1247 byl postaven most, který se zasloužil o rozvoj města.

Později se bristolský přístav stal centrem stavitelství lodí a startovním bodem mnoha zámořských objevitelských plaveb. Například v roce 1497 Giovanni Caboto alias John Cabot v bristolském přístavu zahájil historickou plavbu do Severní Ameriky.

Bristol se stal předním přístavem, který sloužil pro zaoceánský obchod. Byl tu postaven slavný parník Great Britain, který zahájil éru zaoceánských plavidel. Město začalo bohatnout z prodeje tabáku a z obchodování s otroky.

Průmyslová revoluce v 80. letech 18. století zapříčinila růst průmyslových center na severu a dlouho největší město, Bristol, zůstalo v pozadí. Zavedení železničního spojení Great Western Railway mezi Bristolem a Londýnem bylo velkým přínosem pro město.

Během druhé světové války se Bristol díky továrnám na výrobu leteckých motorů stal častým terčem náletů. Právě proto ve městě naleznete stavby z poválečné doby.

bristol