Flamenco

Flamenco je významný žánr, který pochází ze španělské Andalusie. Vytvořili ho cikáni, kteří sem přišli v 15. století z Indie přes Pakistáv a Egypt. Flamenco míchá španělskou, indickou, židovskou, cikánskou a arabskou kulturu.

Flamenco můžeme rozdělit do několika skupin: flamenco jondo (hluboké), flamenco chico (lehké) a flamenco intermedio (střední).

Flamenco je směs zpěvu, tance, hry na kytaru, tleskání a hry na kachon, což je dutá dřevěná krabice na bubnování.

Nejdříve flamenco představovalo folklór chudé vrstvy. Tančilo se v úzkých kruzích a neexistovaly žádní profesionální umělci.

Na profesionální úroveň bylo flamenco povýšené až v období romantismu. v roce 1922 zorganizoval spisovatel F. G. Lorky se skladatelem Manuelem de Falla slavnou soutěž v Granadě. tehdy se jim podařilo flamenco povýšit na umění. Dnes je flamenco vyhlášené organizací UNESCO za celosvětové nemateriální dědictví lidstva.

Flamenco velmi proslavil kytarista Paco de Lucia, zpěvák Camarón de la Isla, režisér Carlos Saura či natečník Antonio Gades. Tento tanec je dnes rozšířen po celém světě a připomíná vášeň Andalusanů.