Náměstí Bastilly

Toto náměstí se díky slavné baště stalo nejvýznamnějším náměstím ve Francii.

Náměstí Bastilly je nejvýznamnější náměstí ve Francii. Právě zde se nacházela slavná bašta, která byla postavena v letech 1370 - 1383. Tato pevnost byla zničena na konci 18. století, ale její půdorys je na náměstí znázorněn dodnes.

Během vlády kardinála Richelieu se tato bašta využívala jako vězení. Všichni se ho velmi báli, protože se sem mohli dostat i bez soudu, stačil jen příkaz krále. 16. června 1792 na místě bývalé pevnosti vybudovali náměstí Place de la Liberté, což v překladu znamená Náměstí svobody.

V roce 1794 postavili na tomto náměstí gilotinu a popravili cca 75 lidí. Obyvatelům Paříže se to nelíbilo, a tak gilotinu přesunuli na Place de la Nation na okraji města.

Uprostřed náměstí se nachází sloup, který v letech 1833 - 1840 postavili na památku červencová revoluce, kdy byla svržena monarchie Karla X. a na trůn se dostal král Ludvík Filip. Jména obyvatel Paříže, kteří tuto revoluci nepřežili, jsou vyryty do sloupu a jejich těla jsou pohřbí v jeho základech. Na vrcholu sloupu se tyčí socha Ducha Svobody.

Dnes se na tomto náměstí konají různé koncerty, oslavy a trhy. Přes víkend na náměstí najdete bohatý noční život. Každou neděli již od roku 1998 se na náměstí koná veřejný běh na in-line bruslích, který je dlouhý cca 20 km.