Museumsinsel

Museumsinsel je komplexem pěti muzeí, které jsou od roku 1999 zahrnuty do světového dědictví UNESCO. S konstrukcí tohoto komplexu se začalo v dvaceti letech 19. století a výstavba trvala 100 let.

Až 70% muzeí bylo zničeno během druhé světové války, avšak exponáty díky kvalitnímu ukrytí zůstaly zachovány.

Staré muzeum

Výstavba komplexu začala s budovou Starého muzea, které se nazývalo Královské muzeum. Prvotním účelem muzea bylo aby sloužilo jako archiv uměleckých kousků pruské královské rodiny. Dnes Staré muzeum vystavuje především kopie antických soch. Původní součástí muzea bylo i Egyptské muzeum a bustou egyptské královny Nefertiti. Tato busta se však spolu s Egyptským muzeem přesunula do Nového muzea.

Nové muzeum

Přímo za Starým muzeum se nachází Nové muzeum, které bylo během druhé světové války z velké části zničeno. Od té doby až do roku 2009, kdy bylo slavnostně otevřeno, bylo rekonstruované.

Stará národní galerie

Doba nacistické diktatury označila většinu jejích kousků za zdegenerované umění, takže byly prodány do různých koutů světa za směšné částky. Pokud se nějaké díla zachovaly, většina z nich shořela v jednom z bunkrů v berlínské čtvrti Friedrichshain. Dnes ve Staré národní galerii najdete díla Paula Cézanna, Claude Moneta či Edgar Degas.

Pergamonmuseum 

Pergamonmuseum je nejnavštěvovanějším muzeem umění v Německu. Nejznámějšími částmi muzea jsou Pergamonský oltář, který je typickým příkladem helénistické architektury z 2. století před naším letopočtem. Mezi sbírky Pergamonmusea patří umění z doby Babylonské říše, islámské umění nebo rozsáhlé numismatické sbírky.

Bode Muzeum

Na konci tohoto komplexu najdete neobarokní Bode Muzeum. Muzeum se zaměřuje především na dobu středověku. Obdivovat můžete byzantské umění, italskou gotiku a také renesanční umění.