Terst

Ve městě Terst je jeden z největších přístavů v Jaderském moři a dokonce během Rakousko-Uherska byl hlavním přístavem habsburské monarchie.

Ve městě Terst dnes žije cca 9000 obyvatel. Díky slavnému přístavu se stalo významným hospodářským a obchodním centrem. Nachází se na pobřeží Terstského zálivu.

Najdete zde mnoho historických památek. Právě ty jsou cílem většiny turistů, kteří zavítají do tohoto města. Nacházejí se zde mnohé paláce, kde v minulosti bydleli šlechtici, ale i historické budovy, kde v minulosti sídlili bohaté firmy a banky.

Ve městě je velký počet chrámů různých církví. Nejvíce historických památek najdete u pobřeží, blízko starého přístavu Porto Vecchio nebo uměle vytvořeného Canalu Grande. Samostatnou jednotkou je hlavní náměstí Piazza Unita d'Italia, na kterém se nachází velkolepý palác radnice, Palazzo del Municipio.

Najdete zde i památky, které pocházejí ještě z antiky. Jde o starý amfiteátr nebo zříceniny hradu San Giusto, ve kterém se dnes nachází krásná středověká katedrála.

Nedaleko města se na útesu nachází krásný romantický zámek. V minulosti patřil členům habsburské monarchie, do které patřil i arcivévoda Maxmilián, který a později stal mexickým císařem. Právě on vybudoval hrad a obohatil krásný park, který se nachází u hradu, o mnoho exotických rostlin. Tento park je dnes prohlášen za přírodní rezervaci. Zámek má bohatou historii. Jednou ze zajímavostí je, že se během života císařovny Sissi stal její oblíbenou destinací.

levné letenky terst