Dublin a jeho historie

Město má opravdu zajímavou historii. První písemné zmínky o městě pochází z roku 140 před naším letopočtem. V 9. století se nacházela na místě města Keltská osada, kterou v roce 841 dobyli Vikingové a přejmenovali ji na Dubh Linn.

Právě během obývání osady Vikingy v roce 1030, byla ve městě založena katedrála Christ Churh. V 12. století Normani přeměnily Dublin na své správní středisko. Později, v 13. století, byl postaven Dublinský hrad.

Vliv Angličanů na město vrcholí v 16. století, kdy zde královna Alžběta založila Trinity College. V následujícím století město postupuje, rozvíjí se zde obchod a vznikají nábřeží podél řeky Liffey.

Období v první polovině 18. století nejvíce ovlivnilo podobu dnešního města. Ve městě se vybudovali náměstí. V roce 1801 vznikla unie s Velkou Británií, což zapříčinilo zrušení irského parlamentu. Tento akt s sebou přinesl i nepokoje a chudobu, které ve městě převládaly až do přelomu 19. a 20. století.

V té době se odehrávaly povstání, které vyústily v občanské válce v letech 1916 - 1922 a vznikl Irský svobodný stát, později Irsko. Jelikož se ve městě odehrálo mnoho válek, muselo projít rozsáhlou rekonstrukcí. V současnosti najdete ve městě jen několik původních klasicistních georgiánských budov.

Dublin