Zažijte Japonsko v Dusseldorfu

Přiblížit se japonské kultuře při toulkách Německem, nemožné? To tedy rozhodně ne.

V Dusseldorfu se koncentruje jedna z největších japonských komunit Evropy. Generální konzulát Japonska v Düsseldorfu v roce 2008 uvedl, že v tomto městě žije přibližně 11 000 obyvatel Japonska včetně trvalých a dočasných obyvatel a obyvatel japonského původu narozených v Německu. Od 50. let minulého století hostilo v Düsseldorfu více než 500 japonských společností.

Japonská čtvrť s japonskými obchůdky, restauracemi se nachází u Immermannstraße a Ostraße. Přibližte si japonskou kulturu a zavítejte do japonského kulturního centra EKO-Haus der Japanischen Kultur.

Středisko japonské kultury Eko nabízí kurzy a představení tradiční japonské kultury, která má kořeny v buddhismu, prezentuje japonský životní styl, vysvětluje buddhismus jako základ východního myšlení a podporuje kulturní výměnu. V nádherných japonských zahrádkách se nachází také buddhistický chrám, jediný japonský buddhistický chrám Evropě a také tradiční japonský dům s čajovnou.