Muzea v Lipsku

V Lipsku se nachází několik zajímavých muzeí, které byste neměli nechat bez povšimnutí. V každém z jedinečných muzeí se dozvíte více o bohatých dějinách města.

Bach Museum

Bach Museum v Lipsku je muzeum, které se zabývá životem a dílem skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Nachází se oproti Thomaskirchhof, tzv. kostel sv. Tomáše.

Grassi Museum

Je to komplex, ve kterém se nacházejí tři muzea, a sice Muzeum umění a řemesel, Muzeum hudebních nástrojů a Etnologické muzeum. V muzeu hudebních nástrojů se nachází více než pět tisíc exponátů.

Museum der bildenden Künste

Muzeum výtvarných umění v Lipsku (též Bildermuseum) je německé muzeum umění. Bylo otevřeno v roce 1848 a zahrnuje obrazy, výtisky a sochy až po současné umění.

Ägyptisches Museum

Egyptské muzeum na univerzitě v Lipsku obsahuje sbírku přibližně 7 000 nálezů z několika tisíciletí, z paleolitu a pre-dynastických kultur Egypta po všechna období faraonského Egypta

Naturkundemuseum Leipzig

Přírodovědecké muzeum bylo založeno před téměř 100 lety a prostřednictvím svých expozic poukazuje na vztahy mezi přírodou a člověkem.

Další zajímavá muzea jsou například Muzeum knih a rukopisů Německé národní knihovny, Lipská historická nádraží nebo Fotografické muzeum.