Tradiční Memmingenské festivaly a akce

Během roku můžete v Memmingenu navštívit některý z jeho tradičních festivalů a poznat kulturu a zvyky zdejšího obyvatelstva.

Kinderfest - Memmingenský dětský festival má více než 400 let tradice. Každoročně se na festivalu účastní více než 2000 dětí základních a středních škol. Dětí ze základních a středních škol na konci školního roku dostávají dárky. Tři dívky a tři chlapci jsou každoročně volení za krále a královny. Během celého festivalu dodává atmosféru dobrá hudba a tanec.

Fischertag - Rybářský den je tradiční festival města Memmingen. Je určený pro rybáře a rybářského krále. Každoročně přichází na festival 30 000 až 40 000 lidí jako soutěžící nebo diváci. Tento festival se uskutečňuje dva dny po Kinderfest.

Jahrmarkt - S více než 150 000 návštěvníky ročně je jednou z nejdůležitějších událostí ve městě Memmingen. Současně je to největší trh ve městě v jižním Německu. Konají se vždy od úterý do čtvrtka a rozprostírá se na nich přibližně 500 obchodních stánků. Trh se konal od roku 1730 vždy v týdnu před smrtí Saint Gall (16. října).

Wallenstein-Sommer - Valdštejnský festival Memmingen je od roku 1980 současný historický festival. Každé čtyři roky ho pořádá rybářský klub Memmingen a jsou největším historickým festivalem v Evropě.