Danteho dům

Florencie není výjimečná jen tím, že zde najdete mnoho cenných historických památek, ale tím, že byla rodištěm velkého množství světoznámých umělců. Jedním z nich je Dante Alighieri.

Casa di Dante – Muzeum Dante Alighieriho 

Dante Alighieri byl jedním z nejdůležitějších postav ve Florencii. V centru města se nachází dům, který je považován za rodiště tohoto středověkého spisovatele. Dům dnes slouží jako muzeum, které se zaměřuje na život a díla básníka.

Expozice je rozdělena do tří pater. Ty mapují tři nejpodstatnější fáze Dantova života.

V prvním patře muzea najdete díla, které vypovídají o životních poměrech a stylu života ve Florencii v 13. století. V této době se narodil i samotný básník. Výstava sestává z dokumentů o Dantova pokřtění, přibližuje jeho dětství, veřejný, vojenský a politický život. Najdete tam i sbírku dobových zbraní.

Druhé patro se vrací do historie směrem k Dantova nucenému exilu v roce 1301 a připomíná tragickou etapu jeho života.

Třetí patro se zaměřuje na díla samotného autora. Vystavuje rukopisy a ilustrace k jeho dílům. Autoři těchto ilustrací byly slavní výtvarníci a to například Giotto, Raphael nebe Michelangelo.

Dante Alighieri je považován za jednoho z největších básníků světa. Významně se zasloužil o vývoj italského jazyka a jazykovědy a jeho dílo, které předpovídá nástup renesance, je považováno za vrchol středověké poezie a filozofie.

 

Danteho dům Florencie