Andělský hrad

Andělský hrad je nepřehlédnutelná stavba Říma. Tato kruhovitá stavba stojí na pravém břehu řeky Tibery a postavili ji letech 135 - 139. Zasloužil se o to římský císař Hadrián, který hrad postavil jako rodinné mauzoleum.

Kruhový hrad má čtvercovou základnu, která je 89 metrů dlouhá a 15 metrů vysoká. Její součástí je Aureliánska stěna, která byla postavena až o 100 let později než samotný hrad. Součástí hradu jsou čtyři věže, které byly pojmenovány po sv. Matoušovi, Janovi, Markovi a Lukášovi.

Kromě toho, že hrad fungoval jako Hadriánova mauzoleum, měl i jiné využití. Dlouhou dobu sloužil jako papežská pevnost, kterou s Vatikánem, konkrétně s Bazilikou sv. Petra, propojil tunel v hradbách. Tato 800 metrů dlouhá úniková cesta byla postavena v roce 1277 speciálně pro papeže a vedla po vrcholu dlouhé stěny. V současnosti je její část přístupná veřejnosti. Později pevnost sloužila jako mučírna pro odpůrců režimu.

Legenda říká, že název Andělský dostal poté, co v roce 590 zmizel mor a papeži se na vrcholku hradu zjevil archanděl Michael. Nad hlavou mával plamenným mečem, což znamenalo, že nemoc z města zmizela a jsou v bezpečí. Vzpomínkou na toto zjevení je bronzová socha archanděla Michaela, která dominuje vrcholu hradu.

Dnes v hradu sídlí muzeum, které návštěvníkům přiblíží historii nejen hradu, ale i celého Říma. Návštěvníci budou při vstupu jistě překvapeni bohatou interiérovou výzdobou. Jeho stěny a sloupy jsou bohatě ozdobené freskami, všude se nacházejí vzácné obrazy a najdete tu i jednu z nejkrásnějších koupelen v historii.

Andělský hrad Řím