Historie města Verona

Město Verona bylo obsazeno již před více než 300 000 lety. V té době lidé používali kámen, ze kterého si vyráběly pracovní nástroje. Toto potvrzuje fakt, že se z této doby našlo mnoho kamenných nástrojů a náboženských pomůcek.

Jako první toto území obsadili Keltové. Díky císařem se vybudovali mohutné hradby, které zajišťovaly obranu města. Postupem času vznikaly mnohé historické památky, které město začaly formovat středověkým stylem.

Během několika let se město díky jeho poloze stalo důležitým obchodním a průmyslovým centrem v severní a střední Itálii. Verona se propojila se severní Evropou a stala se jedním z nejrozvinutějších center v Itálii.

V 6. století ostrogótského král, Theodorich Veliký, povýšil město na královské. Po něm probrali vládu ve městě Frankové.

Do 10. století Verona čelila útokům barbarů. Na začátku 13. století se město stalo svobodným, a to díky bojem Frederica Barbarossa. Do města přinesli mír Scaligieri. Jejich vláda trvala 127 let a zasloužili se o vybudování několika historických budov, které se zachovaly dodnes.

Na jejich dvoře pobýval i slavný Dante Alighieri v letech 1301 - 1304. Věnoval jim poslední část Božské komedie - Raj.

Verona se na počátku 15. století stala součástí Benátské republiky. V 18. století až na šest měsíců město obsadily napoleonská vojska. Verona se stala oficiální součástí království Itálie v roce 1866.

letenky verona