Gerechtigkeitsbrunnen

Bohyně Justitia, která zdobí fontánu spravedlnosti, známou také jako Fountain of Justice na Römerberg, vidí mnoho věcí a objevuje se na bezpočtu turistických a svatebních fotografií.

První fontána spravedlnosti před Romer byla slavnostně otevřena v roce 1543 jako památník města. V roce 1611 vytvořil sochař Johann Hocheisen současnou osm rohovou fontánu a postavu z červeného pískovce. Je to nejstarší fontána ve Frankfurtu.

Po třicetileté válce a opět v 19. století bylo nutné vyměnit fontánu a sochu. V roce 1863 napsal místní básník Friedrich Stoltz o žalostném stavu sochařství: "Toto je Dáma spravedlnosti! Vypadá jako něco hrozného; váhy jsou pryč, bohyně je zoufalá a ďábel ji vezme, chybí polovina ramene ".

Současná Justitia, která je vyrobena z bronzu, byla financována francouzským obchodníkům s vínem. Je ve výborném stavu. Fontána spravedlnosti se stala jakýmsi střediskem centra města. Scházejí se při ní lidé z Frankfurtu a návštěvníci z celého světa.