Novodievči klášter (Novoděvičij Monastyr)

Tento klášter je jeden z nejkrásnějších klášterů v Rusku. V roce 2004 se dostává na Seznam světového dědictví UNESCO. Nejkrásnější pohled na klášter se vám naskytne od rybníka.

Novodievčí klášter byl založen v roce 1524. V minulosti klášter sloužil jako vězení pro manželky carů a jako pevnost. Právě zde žila ve vyhnanství až do své smrti nevlastní sestra Petra Velikého, Sofia Alexejevna, která sem byla umístěna po neúspěšném pokusu o svržení cara.

Klášter měl v 16. století sloužit jako obranná linie před nájezdy Tatarov. V roce 1571 při útoku tatarského chána nesplnil svou funkci. Tehdy se výrazně zničil. V roce 1591 však splnil své opodstatnění, kdy zastavil poslední nájezd Tatarov.

V současné době slouží jako ženský klášter a prohlédnout si můžete krásný model komplexu kláštera ale i jednotlivé budovy. Vstup je zdarma. Dominantními stavbami je chrám Smolenské Matky Boží (bílý chrám s jednou zlatou kupolí a čtyřmi stříbrnými), 72 metrů vysoká barokní zvonice ze 17. století a červeno-bílý chrám se zlatou kupolí chrám Zesnulé Bohorodičky. Zde se konají bohoslužby a při významných událostech sem občas zavítá i prezident Ruska.

Novoděvičí hřbitov

Součástí tohoto klášterního komplexu je i jeden z nejznámějších a nejprestižnějších hřbitovů. Odpočívají zde významně ruské a sovětské osobnosti. Pohřbeni jsou zde například umělci N. V. Gogol, A. P. Čechov, A. Tolstoj, P. Treťjakov, A. N. Ostrovskij, V. Šukšin, filmový režisér S. Ejzenštejn, skladatelé S. Prokofjev, A. Rubinstein, D. Šostakovič a spoustu dalších spisovatelů, herců, básníků a samozřejmě politiků.