Malága a historie

Město Málaga založili Féničané již v 8. století před Kristem. Můžeme ji považovat za jedno z nejstarších měst na světě.

Po Féničané vládli Kartaginci. Ti byli poraženi Římany a město se stalo součástí Římské říše. Tato doba byla velmi prospěšná, protože tehdy město zažilo velký rozvoj. Zvýšila se jeho obchodní, architektonická a i kulturní úroveň. Dokonce několik památek z té době můžete uvidíte i dnes.

Po pádu Římské říše moc probrali Vizigóti a po nich se na čelo dostala Byzantská říše. Po ní město obsadily na více než sedm let Arabové. V té době byla Málaga důležitým obchodním uzlem. Stejně se zachovala velká část památek i právě z tohoto období.

Křesťané se k moci dostali až v roce 1487. V té době se postavilo několik krásných staveb, ale Malaga zasáhlo i několik katastrof. Město ovládl mor a zasáhly ho mohutné záplavy. V té době se dosud vysoká životní úroveň rázně snížila.

Město se začalo vzpamatovávat až v 16. století a pomalu se dostalo na svou pozici významného obchodního uzlu.

V 19. století, bohužel, opět město zasáhl mor. Později, během občanské války, bylo město terčem útoků, ale naštěstí nebyly zničeny architektonické skvosty, které se ve městě nacházejí.

Ve druhé polovině 20. století se ve městě začal rozvíjet cestovní ruch a rostla popularita destinace Costa del Sol.