Bazilika Santa Maria Maggiore

Bazilika byla postavena v roce 352 na místě, které bylo podle legendy vybrané vyšší mocí.

V létě začal na pahorku Esquilino zázračně padat sníh, který vyznačil půdorys budoucího kostela. Dnes si každoročně 5.srpna připomínají výročí této události bohoslužbami.

Tuto baziliku postavil papež Luberius a patří mezi čtyři největší papežské baziliky. Další tři jsou Bazilika sv. Petra, Lateránská bazilika a Bazilika sv. Pavla za hradbami. Bazilika Santa Maria Maggiore patří k nejkrásnějším křesťanským bazilikám v italské metropoli a největším římským kostelem zasvěceným Panně Marii.

Románská zvonice byla k bazilice přistavěna v roce 1377 a má 75 metrů, za což vděčí označení největší ve městě. Interiér baziliky je nádherně zdobený. Bohatě malovaný kazetový strop, který je potažen zlatem, je podpírán 40 masivními ionické sloupy, které sem byly přivezeny z antických římských budov.

Výzdoba je opravdu nádherná. Celkově je kostel vyzdoben 36 mozaikami, které zobrazují scény ze Starého a Nového zákona. Nejzajímavější je však mozaika, která zobrazuje Pannu Marii jako byzantskou princeznu, kterou Ježíš korunoval. Je umístěna v apsidě, která je považována za vrchol středověké mozaikové tradice v Římě. Další významné mozaiky jsou na postranních stěnách a zobrazují výjevy Mojžíše Abrahama, Izáka a Jakuba.

Pod hlavním oltářem je uloženo pět kusů dřeva, které údajně pocházejí z Kristovy kolébky v Betlémě. Právě toto se stalo hlavním lákadlem všech turistů.